close
تبلیغات در اینترنت
زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است!!!

زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است!!!

داستان,هیزم شکن,
در زمان قدیم مرد هیزم شکنی بود که با زنش در کنار جنگلی توی یک کلبه زندگی می کرد. مرد هیزم شکن هر روز تبرش را برمی داشت و به جنگل می رفت و هیزم جمع می کرد. یک روز که مشغول کارش بود صدای ناله ای را شنید و به طرف صدا رفت. دید توی علف ها شیری افتاده و یک پایش باد کرده، به خودش جرات داد و جلو…

پیغام مدیر سایت :

انجمن اسلامی معلمان استان قم